Планёрка от 13 апреля. Про ковид-19 и благоуствойство